Presidència
Responsable: Vanesa Nogales
ampa@amparosaoriol.com

Administrativa
Responsable: Sole Romero
ampa@amparosaoriol.com

Econòmica
Responsable: Gemma Capdevila
tresoreria@amparosaoriol.com

Acollida Matinal i Tarda
Responsable: Vanesa Nogales
ampa@amparosaoriol.com

Activitats esportives i estraescolars
Vanesa Nogales/Carolina Álvarez
ampa@amparosaoriol.com

Socialització de llibres
Cristina Rodríguez
ampa@amparosaoriol.com

Lotería
Gemma Capdevila/Sole Romero
ampa@amparosaoriol.com