L’Assemblea General Extraordinària de l’AMPA Rosal Oriol celebrada el 21 d’octubre de 2013 va escollir la següent Junta Directiva:

Presidenta

Elena Quiroga López
ampa@amparosaoriol.com

Secretària

Carmen Linares Valero
ampa@amparosaoriol.com

Tresorera

Francisca Campillo Barroso
tresoreria@amparosaoriol.com

Vocals

Jesús Jiménez

Ester Rodríguez

Mar Brito

Gemma Capdevila

Cristina Rodríguez