El Reglament de Règim Intern és un document que desenvolupa els estatuts de l’entitat i regula el funcionament intern de l’AMPA.
Podeu consultar el reglament en aquest arxiu

Reglament de Règim Intern