Es convoca assemblea general ordinària per al dia 11 d’abril de 2016 a les 17 h en primera convocatòria i a les 17.30 h en segona convocatòria. L’assemblea es farà a l’aula de música i l’entrada serà pel carrer de Marina.

Ordre del dia

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior
2. Aprovació de comptes dels exercicis 2013-2014 i 2014-2015
3. Pressupost de l’exercici 2016-2017

  •  Inversions de l’AMPA a l’Escola Rosa Oriol
  •  Projectes de l’AMPA a l’Escola Rosa Oriol
  •  Aprovació de la quota anual familiar de l’Associació

4. Ratificació dels càrrecs de la Junta Directiva actual i nomenament de nous càrrecs
5. Precs i preguntes

Podeu consultar la documentació per a l’assemblea.

Memoria Cuentas

Cuentas 2013-2014

Cuentas 2014-2015

Presupuesto 2015-2016

Presupuesto 2016-2017