Finalment les activitats d’informàtica, mecanografia i tècniques d’estudi s’ajuntaran en una única activitat extraescolar que combinarà els temaris de les tres. A causa de la baixa demanda per poder engegar 3 grups i l’interès mostrat per les persones que estaven inscrites a fer aquestes activitats, s’ha optat per crear una extraescolar que combini les tres matèries és una sola. D’aquesta forma s’aprendran tècniques d’estudi mitjançant l’ús d’eines informàtiques i es practicaran tècniques mecanografiques per al seu aprenentatge. L’activitat es farà els dijous de 16.30 a 18 h en un grup que engloba alumnes de 3r a 6è curs.

La persona responsable d’impartir aquesta activitat extraescolar pertany a l’empresa Edukidschool amb àmplia experiència en la formació d’aquestes matèries.